Hàng mẫu SVR 3L

Các hình ảnh về SVR 3L . Sản xuất và đóng gói.